Kapalné hnojivo pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a  zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny. Je účinné proti vícerým houbovým chorobám (hlavně proti padlí) a  také proti některých živočišným škůdcům. Je vysoce efektivním zdrojem síry, velmi dobře přijatelného draslíku, dusíku v  močovinové formě a  vápníku. Hnojivo je také vhodné k  moření česneku.

Složení:
Kapalné NK hnojivo 3% N + 14% K2O + 2% CaO + 19% S

Působení a  použití:
Používá se jako půdní hnojivo a  je  určeno k  doplnění konkrétních výživových složek významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin. Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v  čiré roztokové formě, která je dobře přijatelná rostlinami, část v  rychle působící a  část v  pozvolně působící formě. Je vysoce efektivním zdrojem síry v  polysulfidické formě, která v  půdě pozvolna oxiduje na elementární, na rostliny rychle působící síranovou formu. Je také zdrojem dusíku v  rychle působící močovinové formě a  neobsahuje dusičnanový - nitrátový dusík, který je hlavním zdrojem nekrotického působení na rostliny. Vzhledem k  vysokému obsahu polysulfidické síry vykazuje také fungicidní a  akaricidní účinnost a  je účinný proti vícerým houbovým chorobám (hlavně proti padlí) a  také proti některým živičišným škůdcům. Jako sekundární živinu obsahuje vápník ve vodorozpustné formě, která v  rostlinách reguluje látkovou přeměnu a  je jednou z  hlavních složek pro vytváření mechanismů, tzv. indukované rezistence rostlin. Snižuje také kyselost půd.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: