Granule Ratimor Plus jsou rodenticidem, který je mimořádně lákavý pro domácí myši a černé a šedé potkany. Kvůli aktivní látce bromadiolon, která má mimořádně široké spektrum použití, je velmi oblíbeným výběrem odborníků na likvidaci škůdců.

  • Zvlášť vhodné na používání v suchých vnitřních prostorách a hospodářských staveních
  • Vhodná jak pro amatérské i profesionální použití
  • Velká účinnost kvůli zpožděnému působení
  • Aktivní látka bromadiolon má nejširší spektrum působení
  • Pro hlodavce mimořádně chutné kvůli velkému podílu obilí
  • Přidané atraktanty lákají hlodavce
  • Obsahuje látku Bitrex, proto je pro děti a domácí zvířata návnada chuťově velmi nepříjemná

Díky vysokému obsahu směsi obilí je zvláště účinný v suchých prostorách a hospodářských staveních, kde myši a potkani nemají k dispozici potravu.
Zpožděné působení granulí umožňuje, aby rodenticid požilo velké množství škůdců před úhynem prvního jedince.
Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje vnitřní a vnější krvácení a následný úhyn hlodavce. U myší a potkanů, kteří se otráví návnadou, dochází k pocitu dušnosti. Potřeba nadechnutí vyžene hlodavce do otevřeného prostoru. Následně tedy uhyne mimo skupinu a jí obývaný prostor a nezpůsobí skupinový odpor k návnadě.
Ratimor měkká návnada je účinná i proti hlodavcům, kteří jsou odolní na varfarin a jiné antikoagulanty první generace. 
Deratizační proces s granulemi Ratimor Plus si vyžádá časové období mezi 7 do 10 dny.
Návod na použití: Ratimor Plus granule používáme jako rodenticid ve skladech se zemědělskými výrobky (ve kterých materiál není v rozsypaném stavu), uvnitř hospodářských budov, ve skladech s potravinami, v průmyslových závodech a v ostatních prostorách, kde jsou činné myši a potkani. Je určen k hubení:
1. Myš domácí (Mus musculus) v množství 20 – 25 g s umístěním v hromádkách blízko hnízda, nebo na místa, kde se myši pohybují.
2. Potkan černý (Rattus rattus) a šedivý (Rattus norvegicus) v množství od 100 - 150 g s umístěním v hromádkách na zakrytých místech.
Návnady umísťujeme každých 14 dní, dokud nezůstanou nedotknuté. Spotřebovanou návnadu je nutno doplňovat, dokud myši a potkani úpně nevyhynou.
Při umísťování návnady je věnovat zvýšenou pozornost výběru místa tak, aby nedošlo ke znečištění vod (umísťujeme minimálně 20 metrů od vody). Návnady nesní být přístupné dětem a teplokrevným zvířatům.
Návnady uchovávejte v uzavřeném prostoru, který není určen ke skladování potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Uchovávejte je v originálním balení a nepřístupné dětem. Chraňte je před teplem, světlem a vlhkostí.
Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému vypršela lhůta použitelnosti, příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů. Je nutná manipulace v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.
KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

16 dalších produktů ve stejné kategorii: